Szociális gondozó és ápoló

Ajánljuk ezt a képzést mindazoknak, akik az idősekkel, a betegekkel és fogyatékkal élő emberekkel végzett munkájukat empátiával és szeretettel képesek ellátni. A szakképesített szociális gondozó és ápoló munkáját egészségügyi központokban, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek intézményében, idősek otthonában végzi.
szocialis_gondozo.jpg

  A képzés OKJ azonosítója:

34 762 01

  A képzési program nyilvántartásba-vételi száma:

E-000548/2014/A007

  A képzés szintje:

középfokú szakképesítés

  A képzés összóraszáma:

1300 tanóra (780 elmélet és 520 gyakorlati óra)

A gyakorlati helyet  biztosítjuk, de lehetőség van arra is, hogy  a tanfolyami résztvevő más, időseket ellátó bentlakásos intézményben végezze gyakorlatát.

  A jelentkezés feltétele:

alapfokú iskolai végzettség

  Választható nyelv:

angol, illetve megfelelő számú jelentkező esetén német

  Kinek ajánljuk ezt a képzést?

Mindazoknak, akik az idősekkel, a betegekkel és fogyatékkal élő emberekkel végzett munkájukat empátiával és szeretettel képesek ellátni. A szakképesített szociális gondozó és ápoló munkáját egészségügyi központokban, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek intézményében, idősek otthonában végzi. Erre az áldozatos, de legalább annyi örömet is tartogató munkára a társadalomnak mindig szüksége lesz. A nyugati országokban állandó hiány van szakképzett szociális gondozó és ápolókból, így a képzés elvégzésével külföldön is könnyen el lehet helyezkedni.

  Jellemzően milyen munkakörök tölthetők be a szakképesítés birtokában?

Fogyatékosok gondozója, Nappali és intézményi gondozó, Házi szociális gondozó

  Milyen feladatokat lát el egy Szociális gondozó?

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

  Követelménymodulok:

 • 10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok

 • 10570-16 A szükségletek felmérése

 • 10571-16 Sajátos gondozási feladatok

 • 10572-16 Gondozási-ápolási adminisztráció

 • 11497-12 Foglalkoztatás I.

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

* Valamennyi modulzáró vizsga eredményes legalább 51%-osra értékelhető végrehajtása;

* A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

 • „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása” – (1-1 gépelt oldal terjedelemben);
 • „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelemben);
 • „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok”

* 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.

* Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi végzettséggel rendelkező, szakember irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 120 óra, amely olyan bentlakásos szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.

  Mit jelent a vizsga-garancia?

Képzéseinken abban az esetben nyújtunk vizsgagaranciát, ha a képzett hiányzásainak száma nem haladja meg az összóraszám 5%-t százalékát, és modulzáró vizsgáin legalább négyes eredményt ér el. Ebben az esetben, ha nem sikerül az OKj-s szakképesítés megszerzése az első alkalommal , az iskola állja az intézményünk által szervezett következő vizsga díját,valamint a képzett jogosult ingyenesen látogatni a konzultációs órákat.
 1. Online jelentkezési lap

 2. Kérjük, megfelelő körültekintéssel töltse ki a jelentkezési lapot! Adatait az intézmény kizárólag belső célra használja fel, azok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.

 3. Választott képzés megnevezése(*)
  Invalid Input
 1. Jelentkező adatai

 2. Név:(*)
  Invalid Input
 3. Születési név:
  Invalid Input
 4. Anyja születési neve:
  Invalid Input
 5. Születési hely, idő:
  Invalid Input
 6. Állampolgárság:
  Invalid Input
 7. Tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat/okmány megnevezése, száma: (ha a jelentkező nem magyar állampolgár)
  Invalid Input
 8. Iskolai végzettsége:
  Invalid Input
 9. A jelentkezéshez szükséges végzettsége: (szakképesítés-ráépülés esetén kell csak kitölteni)
  Invalid Input
 10. Munkaerőpiaci státusz: (pl. alkalmazott, vállalkozó, munkanélküli, stb.)
  Invalid Input
 1. TAJ szám:
  Invalid Input
 2. E-mail cím:(*)
  Invalid Input
 3. Mobiltelefonszám:
  Invalid Input
 4. Állandó lakcím:
  Invalid Input
 5. Bejelentett tartózkodási hely:
  Invalid Input
 6. Számlaigény esetén név és cím, ahová a számlát kéri kiállítani:
  Invalid Input
 7. Ellenörző kód(*)
  Ellenörző kód
  Invalid Input
  Kérjük, írja be a képen látható számokat.

Képzést egyéni intézményi megkeresésre indítunk.

Mi az az OKJ-s képzés?

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) a magyar állam által elismert szakképesítések listája.

Mi az a szakmacsoport?

Az OKJ-s szakképesítéseket 22 szakmacsoportba sorolták (pl. informatika, közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, oktatás, szociáli szolgáltatások, ügyvitel, vendéglátás-turisztika..)

Mi az a részszakképesítés?

Olyan rövid időtartamú képzés, amely egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza, és legalább egy foglalkozás egy munkakörének betöltésére képesít. Például a (teljes) pénzügyi-számviteli ügyintézői szakképesítés három részszakképesítésből áll.

Mi az a szakképesítés ráépülés?

Egy teljes szakképesítés megszerzése után elvégezhető további modul vagy modulok, amely(ek) további munkakörök betöltésére képesít(enek). Például pénzügyi-számviteli ügyintézői (teljes) szakképesítés megszerzése után elvégezhető a vállalkozási mérlegképes könyvelői munkakör betöltéséhez szükséges azonos nevű ráépülés

Hírlevél

Jelentkezzen hírlevelünkre, és rengeteg hasznos információval fogjuk Önt időről időre ellátni.

Kapcsolat

Cím: 1083 Budapest, Jázmin u. 10.
Tel.: +3613232400 *410-es mellék
E-mail: nyelvoktatas@atalanta.hu
E-mail: felnottkepzes@atalanta.hu

Érdeklődöm

 1. Teljes név
  Invalid Input
 2. E-mail cím
  Invalid Input
 3. Érdeklődöm
  Invalid Input

Egyebek

© 2016 Atalanta Oktatási Kft.
Felnőttképzési engedélyszám: E-000548/2014